Program BANDOK

Vynášanie dokumentácie banského diela je práca potrebná, ale zdĺhavá a náročná na čas tak vyhodnocujúceho geológa, ako aj kresličov, ktorí dávajú výslednej dokumentácii konečnú podobu. Program BANDOK si dal za úlohu preniesť časť práce na Váš počítač. Pri zostavovaní programu sme sa snažili pokiaľ to bolo možné uľahčiť nepríjemnú robotu pri vstupe údajov (napr. možnosťou vytváranie kópie jednotlivých diel, interaktívnou úpravou údajov a pod.). Program potrebuje pre svoj beh WindowsXP, event.Vista alebo Windows7.

Ceník programov