Program CERPAC

Program vynáša záznam o čerpacej skúške z denných hlásení a údaje ukladá do súboru, ktorý umožní nasledovné spracovanie programom CERPW. Výsledkom programu je výkres grafickej dokumentácie skúšky spolu s čiarou výdatnosti a predbežným odhadom koeficienta filtrácie a maximálnej výdatnosti vrtu (pri stupňovitej skúške). Grafickú úpravu výkresu si môžete ľubovoľne upravovať. Program potrebuje pre svoj beh WindowsXP, Vista alebo Win7.

Ceník programov