Program CERPW

Program CERPW slúži na vyhodnotenie čerpacích a stúpacích skúšok v neustálenom režime prúdenia. Tento program má dlhú tradíciu v hydrogeologickom prieskume SR. Za roky používania prešiel prirodzeným vývojom a teraz sa dodáva v úprave pre Windows XP, Vista a Win7. To znamená, že je zabezpečená pohodlná obsluha programu rovnako ako jeho výstup na širokú paletu tlačiarní a tiež event. priame vloženie výsledkov do textu Vašej správy. Program slúži pre vyhodnotenie čerpacích a stúpacích skúšok v neustálenom režime pri konštantnej výdatnosti. Umožňuje použíť tri hlavné metódy, a to Jacobovu, Theisovu a Hantushovu. Umožňuje tiež pracovať s typovými krivkami (Theis, Hantush a Neumann) a vyhodnocovať aj neúplné vrty.

Ceník programov