Program GeoRez

Program vynáša geologické profily a rezy. Na obrazovke je možné zadať v situácii priebeh rezu. Program umožňuje import údajov zo súborov programu Vrty, ako aj pridávanie nových bodov rezu. V programe je zabudované znázornenie jednotlivých vrstiev geologického profilu predpísanými značkami. V dodávke je vyše 200 rôznych výplní, a to jednak vychádzajúce z pokynu "Metodika zostavovania hydrogeologických máp" z roku 1991, jednak z noriem STN 72 0511 a 72 0512. Program potrebuje pre svoj beh WindowsXP, Vista, event.Windows7.

Ceník programov