logo


GEOSOFT, Tulská 19, 010 08 Žilina, IČO: 10983422

prof.Ing.Karel Kovářík,CSc.
Tulská 19
010 08 Žilina
tel.č. ++421-41-3902188 mobil 0905-659763
e-mail
Firma GEOSOFT nie je platiteľom DPH