logo


GEOSOFT, Tulská 19, 010 08 Žilina, IČO: 10983422

prof.Karel Kovářík,PhD.
Tulská 19
010 08 Žilina, Slovakia
phone/fax ++421-41-3902188
mobile phone ++421-905-659763
e-mail