Program REZW

Ucelený systém slúži pre vynášanie režimného pozorovania hladín podzemnej vody. Vstup údajov sa prevádza vypĺňaním formulára priamo na obrazovke, kreslenie sa najskôr navrhne na grafickej obrazovke a potom sa vykreslí na tlačiarni (formát A4 alebo A3). Je možné kombinovať vynášanie viac údajov (odlišujú sa typom čiary alebo farbou), kresliť viac skupín údajov do jedného výkresu (napr. výdatnosti, teploty a zrážky). Je tiež možné vyčleňovať podzemný odtok metódou podľa Fostera alebo Killeho, prípadne vybrané úseky vyniesť a vyhodnotiť ako čiary vyčerpávania.

Ceník programov