Program SOILAB

Program vynáša a vyhodnocuje granulometrické rozbory, rozbory medze tekutosti, fyzikálne rozbory zemín, vynáša krivky zrnitosti, počíta koeficient filtrácie zo zrnitosti, vynáša Scheibleho kritérium namŕzavosti a zatrieďuje zeminy podľa normy STN 73 1001. Na obrazovke je možné vytvoriť rôznu kombináciu formulárov pre vyhodnotenie rozborov a uložiť ju ako šablónu pre pravideľné vyhodnocovanie. Program obsahuje aj nové ISO normy pre zatriedenie zemín a kuželovú skúšku pre Atterbergerove medze. Program potrebuje pre svoj beh WindowsXP, Vista, event.Windows7.

Ceník programov