Program TEKTW

Program slúži pre vynesenie puklinových diagramov, a to pólových ako aj priesečnicových. Pólové diagramy môžete vynášať v dvoch rôznych projekciách
- Stereografickej, ktorá zachováva úhly a
- Lambertovej, ktorá zachováva veľkosť plôch.
Po vynesení pólov môžete urobiť súčty puklín a vyniesť izolínie hustoty puklín v grafe. Okrem toho je možné každej pukline priradiť určité vlastnosti a potom vyberať skupiny puklín podľa týchto vlastností (ako napr. podľa rôznych typov výplne, podľa staničenia štôlne a pod.)

Ceník programov