Karel Kovářík:
Numerical Models in Groundwater Pollution.
Vydal: Springer Verlag, Heidelberg, New York, Tokyo
Dátum vydania: Apríl 2000
221 stránok, 46 tabuliek, 76 obrázkov, priložený CD ROM s programovým vybavením
ISBN 3-540-66792-X


Z predhovoru:
Táto kniha vznikla na základe dlhoročných skúseností s vývojom programov pre numerické modelovanie a s ich používaním pre rôzne hydrogeologické modely. V praxi som sa stále stretával s tým, že veľká časť riešiteľov pristupovala k numerickému modelu ako k akejsi „čiernej skrinke" a chýbali jej základné informácie o metóde, použitej pre tento model, o jej možnostiach a obmedzeniach. To potom môže viesť k chybám pri výbere vhodnej metódy ako aj k nesprávnej interpretácii výsledkov. Taktiež sa často objavuje aj istý konzervativizmus, ktorý sa prejavuje výhradami a nedôverou k niektorým najnovším numerickým metódam. Je to možná spôsobené aj komplikovanejším matematickým aparátom, používaným pre tieto novšie metódy. Kniha si preto dala za cieľ súhrnne predstaviť celú skupinu numerických metód od najstaršej metódy konečných diferencií až po najnovšie metódy, ako napr. je metóda duálnej reciprocity.

Ku knihe je priložený CD disk, ktorý obsahuje jednoduchý modelovací systém BEFLOW a program UNSDIS pre modelovanie vertikálneho prenosu látky cez nenasýtenú zónu.