Výsledok modelového riešenia prenosu znečistenia

Príklad modelovej prognózy šírenia sa znečistenia rozpusteného v podzemnej vode v podmienkach aktívnych sanačných opatrení (6 rokov sanačného čerpania). Lokalita Chotěboř, Česká republika.