Výsledok modelového riešenia prenosu znečistenia

Príklad modelovej prognózy šírenia sa znečistenia rozpusteného v podzemnej vode v podmienkach absencie sanačných opatrení. Lokalita Chotěboř, Česká republika. Čas šírenia sa znečistenia 50 rokov z trvalého zdroja znečistenia.