Výsledok modelového riešenia prenosu znečistenia

Príklad modelovej prognózy šírenia sa znečistenia rozpusteného v podzemnej vode v podmienkach aktívnych sanačných opatrení (6 rokov sanačného čerpania) a s uvažovaním javu sorpcie. Vplyv sorpcie sa prejavuje spomalením šírenia znečistenia, znížením koncentrácie znečistenia a zmenšením rozptylu znečistenia.