Výsledok modelovania prúdenia horninového vzduchu.

Pomerné koncentrácie znečistenia horninového vzduchu po jednej hodine od zahájenia ventingu.