Výsledok modelovania prúdenia horninového vzduchu.

Pomerné koncentrácie znečistenia horninového vzduchu po dvoch hodinách od zahájenia ventingu. Obrázok ilustruje značný plošný ústup znečistenia horninového vzduchu v relatívne krátkom čase trvania ventovacieho odsávania znečisteného vzduchu z extrakčných sanačných vrtov.