Výsledok modelovania prúdenia horninového vzduchu.

Pomerné koncentrácie znečistenia horninového vzduchu po šiestich hodinách od zahájenia ventingu. Účinkom ventingu sa plocha so znečisteným horninovým vzduchom zredukovala len na blízke okolie ventovacích vrtov.