Výsledok modelovania prúdenia horninového vzduchu.

Pomerné koncentrácie znečistenia horninového vzduchu po dvanástich hodinách od zahájenia ventingu. Obrázok dokumentuje kvázi ustálený stav znečistenia horninového vzduchu pri kontinuálnom ventovaní.