logo


Prvá modelovacia v.o.s., Kordíky 128, 976 34 Tajov, IČO: 36018376
DRČ: SK2020090996

RNDr. Miroslav Drahoš prof.Ing. Karel Kovářík, CSc.
Kordíky 128, Tulská 19
976 34 p.Tajov 010 08 Žilina
tel.č. ++421-48-4197886 tel.č. ++421-41-3902188
mobil 0905-656201 mobil 0905-659763
e-mail e-mail
Firma HYDROSFirma GEOSOFT
flagEnglish

Posledná zmena 28.4.2006