Programy

Cerpw Vyhodnotenie čerpacej skúšky
Cerpac Vynesenie priebehu čerpacej skúšky
Vrty Vynesenie profilu vrtov
GeoRez Vynesenie geologického rezu
Rezim Vyhodnotenie režimného merania
Vrty Hydrochemické výpočty a grafy
Dynam.penetrácia Vyhodnotenie penetračnej skúšky
Krivky zrnitosti Laboratórium mechaniky zemín
Stabilita svahu Posúdenie stability svahu
Tektonogram Vyhodnotenie tektonogramov
Banské dielo Dokumentácia banských diel
Ceník programovSpä na titulnú stránku